Karjarakennus rakenteilla

Karjarakennus rakenteilla.

Nykyaikaisen tehokarjatalouden syntyvaiheet ajoittuvat 1800- luvun lopulle, talouselämän liberalisoitumisen aikaan. Uusi murrosvaihe heijastuu mm. karjasuojien rakennuskulttuurissa: julkisrakentamisessa kansallisromantiikan suosion saavuttaneesta suomalaisesta graniitista tuli myös tavallisten rakennusten, kuten navetoiden statusmateriaali. Mikäli kiveä ei haluttu syystä tai toisesta käyttää, poltettu tiili tai sementtitiili tarjosivat oivallisen vaihtoehdon. Erityisesti sodanjälkeisessä rakentamisessa sementti saavutti suuren suosion. Kuva Anttilan sementtitiilisen karjarakennuksen valmistumisvaiheesta sodan ajalta.

Kuvan omistaa Timo Anttila.