FT Saini Laurikkala

Filosofian tohtori Saini Laurikkala (1898-1978) Kaukan Laurikkalasta teki historiantutkijana ja kirjastojohtajana mittavan elämäntyön. Siitä ei läheskään kaikilla tämän päivän pyhärantalaisilla ole tietoa.

Laurikkalan tasokkaat tieteelliset tutkimukset käsittelevät mm. vanhinta suomenkielistä raamattukirjallisuutta ja Turun akatemian 1600- luvun opiskelijoiden taustoja. Varsinais-Suomen 1700- luvun historiaan liittyviä aiheita ovat talonpoikien asumukset ja kotitalousvälineet, talonpoikaiskirjastot, myötäjäiset, perukirjan tekijät ja talonpoikaispurjehdus.

Elämäkerrallisten tutkimusten kohteina ovat hänen kollegansa Volter Kilpi Turun yliopiston kirjastosta sekä setänsä, Inkerin piispa Selim Jalmar Laurikkala.

Kuvassa Saini Laurikkala kotitalonsa salissa 70-vuotispäivänään.

Kuvan omistaa Jukka Laurikkala.