Kuntomarssilla

Valtiovalta määritteli 1960 -luvulla kuntoliikunnan yhdeksi liikuntakulttuurin osaksi. Toimihenkilöistyminen, palvelusektorin kasvu sekä lyhentyneen työviikon tuoma lisääntynyt vapaa-aika loivat tuolloin yleiset edellytykset kuntoliikunnalle. 1970-luvulla kuntoilu käsitteenä vakiintui. Seuraavalla vuosikymmenellä vapaa-ajan liikunta alkoi eriytyä.

Kuntoliikuntainnostus suosittuine kuntomarsseineen saavutti maaseudun viimeistään 1970- luvulla, kuten Rohdaisista tuolloin otettu valokuva kertoo. Mielenkiintoista on havaita, että joukon kärjessä ovat vahvimmin edustettuina kirkonkylän virka- ja toimihenkilöt sekä innokkaat urheilunharrastajat. Raskasta maanviljelystyötä tekeviä turhanaikaiseksi koettu kuntoilu ei ymmärrettävästi suuremmin kiinnostanut. Tuulipuku ja lenkkitossut eivät olleet vielä tässä vaiheessa tehneet läpimurtoa. Erityisesti silmään pistää joukon hännillä taivaltava herrasmies pitkässä poplarissaan, hatussaan ja valkoista paitaa somistavassa solmiossaan.

Kuvan omistaa Heikki Kallio.