Liikerakennuksia Rohdaisissa

Elinkeinovapaus toteutettiin Suomessa vuonna 1879. Elinkeinoelämä kaupungeissa ja maaseudulla piristyi sen ansiosta tuntuvasti. Pyhärannassa uusi tilanne näkyi alkuvaiheessa lähinnä kyläkauppojen ja erikoisliikkeiden sekä pankkien perustamisina. Rohdaisissa muun muassa toimi viime vuosisadan alkupuolella kellosepänliike, leipomo, kahvila ja kirjakauppa. Varhokyläntien ja Rantatien risteys tarjosi luonnolliset kasvupaikan vilkastuvalle elinkeinotoiminnalle. Risteykseen syntyi myös 1930- luvun alussa alkaneen linja-autoliikenteen keskuspaikka kahviloineen, hotelleineen ja väliasemineen. Kuvassa oikealla Pyhärannan Linja-Auto Oy:n ensimmäisen toimitusjohtajan Väinö Kallion omistama kahvila ja sitä vastapäätä Ilta ja Oiva Mäkisen sekatavaraliike, joka toimi samassa kiinteistössä 1980- luvulle asti, viimeksi santtiolaisen Lehtosen kauppiassuvun omistuksessa. Mäkisen kaupasta vasemmalle näkyy osa kirjakaupparakennusta. Väinö Kallio saneerasi vuonna 1940 kahvilarakennuksensa perin pohjin. Sen hirsikehikko kätkettiin upean funkistyylisen liikerakennukseen, joka sisälsi alun perin asuntojen lisäksi hotellihuoneita ja kahvilan. Kallion liiketalon on suunnitellut raumalainen rakennuspiirtäjä Kaino Kari. Hänen käsialaansa on mm. Rauman Nortamonkadun terveysasemaa vastapäätä sijaitseva Kallion talon kaavan mukaan rakennettu yksikerroksinen funkistalo. Funkisrakennukset olivat 1930- luvulla suosittuja Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Raumalla. Ne ovat nykyisin suojelukohteita.

Kuvan omistaa Heikki Kallio.