Ylikylän kauppa

Osuusliikkeillä on ollut Suomessa ja Ruotsissa tärkeä asema korkeatasoisen liike- ja teollisuusarkkitehtuurin tuottajana sekä uuden arkkitehtuurin suunnannäyttäjänä. SOK:n rakennusosasto perustettiin vuonna 1920. Osastolla suunniteltiin SOK:n toimistorakennuksia ja tuotantolaitoksia. Siellä laadittiin myös piirustuksia jäsenosuuskauppoja varten. SOK:n arkkitehtuurin voimakas vaikuttaja oli arkkitehti Erkki Huttunen. Hänen korostetun funktionalistinen arkkitehtuurinsa leimasi SOK:n rakentamista koko 1930 –luvun. Hän ideoi yhdessä arkkitehti Paavo Riihimäen kanssa uuden, valkean tasakattoisen ”funkiskaupan”, jota kutsuttiin myös ”Huttusen laatikoksi”. Eräät Huttusen suunnittelemista tuotanto- ja konttorirakennuksista herättivät heti valmistuttuaan kansainvälistä kiinnosta ja niitä esiteltiin arkkitehtuurilehdissä. Eräs  tunnetuimmista Huttusen töistä on SOK:n Rauman tehtaiden konttorirakennus. Raumalla hänen käsialaansa on myös  Valtakadulla sijaitseva Hotelli Raumalinna, aikanaan Suomen suurin suojeluskuntarakennus.

Rauman Osuuskaupan 1930- luvun lopulla perustama Ylikylän myymälä on SOK:n rakennusosaston puhdasta funkkista.  Kuvan ottanut Kauko Raumonen kirjoittaa ansiokkaassa, 1990- luvun lopulla valmistuneessa  Nälkloukkaan  kaikkia 233  asuin- ym. rakennuksia käsittelevässä valokuvakirjassaan: ”Kosti Heikkilä, joka oli Pyhärannan Osuuskassan johtajana, kertoi, että hän joutui kaksi yötä juottamaan Eilun Vikua, ennen kuin Viku oli valmis myymään maa-alueen, johon kauppa rakennettiin. Sanoi sen olevan hyvin raskasta hänelle.”

Kaupparakennuksessa toimi osuuskaupan jälkeen 1985-1997 Matti ja Eila Aallon yksityiskauppa. Nykyisin siinä on kalastusvälineisiin erikostunut MUA-tuote.

Valokuva Kauko Raumonen.